Sluit

Privacy policy

We willen jou als klant graag goed leren kennen. Als je ons reisbureau bezoekt, iets bij ons boekt, onze website bezoekt, ons liket/volgt op Facebook, onthouden we wat je nodig hebt. Wij slaan dit op in onze database en met die gegevens kunnen wij beter het zoekwerk doen naar jouw favoriete bestemming en vakantie. En daarbij je helpen met passende aanbiedingen, bijvoorbeeld per mail. Wij volgen hierbij alle voorschriften zoals wettelijk voorgeschreven via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die gecontroleerd wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens. We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren je daarom via dit privacy statement over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Reisbureau Jansma behoudt zich het recht voor om je gegevens in de toekomst te gebruiken om je te benaderen met interessante reis- en/of productinformatie. Uiteraard respecteert Reisbureau Jansma daarbij je privacy en de daaromtrent geldende wetgeving. Wij behandelen de gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor je reservering van hotel en vluchten et cetera die onderdeel uitmaken van de door jou geboekte reis.

Reisbureau Jansma doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Reisbureau Jansma waarborgt hierbij je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. In de hele Europese Unie is de wet “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)‘ van toepassing.

Meer uitleg over Bescherming Persoonsgegevens
Wanneer je bij Reisbureau Jansma boekt hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van je nodig. Waaronder gegevens zoals het exact vermeld staat op je paspoort met voor- en achternaam et cetera. Immers alleen dan kunnen vliegtickets, hotelboekingen enzovoorts gemaakt worden. Exact omdat namen wel eens op elkaar lijken en wij geen misverstand willen krijgen. Bovendien doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals het AVG voorschrijft. De gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden van derden gebruikt.

Wat wordt er gebruikt/genoteerd/opgeslagen?
In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je anderszins contact hebt met Reisbureau Jansma leggen wij persoonsgegevens vast zoals je naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij je in het belang van de reis ook naar specifieke gegevens van alle reizigers zoals namen en gegevens volgens paspoort, geslacht, geboortedata, adressen, e-mailadressen, contactgegevens van thuisblijvers/contactpersonen en telefoonnummer(s) waarop je bereikbaar bent in geval van nood zowel thuis als op de bestemming (bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van een probleem, vertraging of anderszins, maar zeker niet voor een commerciële reden).
Indien het van invloed kan zijn op de reis zullen wij tevens bijzonderheden zoals gezondheidsgegevens noteren en wanneer nodig doorgeven aan betreffende reisorganisatie voor de vlucht, transfer of hotel. Indien je gezondheidsgegevens aan ons kenbaar maakt geef je ons middels het ondertekenen van de boekingsbevestiging je uitdrukkelijke toestemming deze te gebruiken voor de reis teneinde toestemming (bijvoorbeeld voor het meenemen van bepaalde medicatie of hulpmiddelen), hulp of begeleiding te verkrijgen (bijvoorbeeld op de luchthaven of bij transfers).
Middels cookies op onze website onthouden wij je IP-adres en emailadres opdat je, wanneer je terug komt op de site, direct weer herkend wordt. Cookies worden ook gebruikt om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter.

E-mailadres
Wij vragen je bij boeking aan de balie of bij het doorgeven van een bericht op de website om je e-mailadres. Het emailadres (en eventueel tevens IP-adres) gebruiken wij om je te informeren over je zoekopdracht, je boeking, je reis in het algemeen of omdat we denken informatie voor je te hebben die specifiek voor jou interessant is. Via e-mail kunnen we met je communiceren over accommodaties (bijvoorbeeld welke besproken zijn tijdens het telefoongesprek of je bezoek aan ons reisbureau), we sturen je via e-mail de boekingsbevestiging, we kunnen je mailen over de reisbescheiden, we kunnen je een uitnodiging sturen voor een informatie-avond of bijeenkomst, et cetera. En we kunnen tijdens je reis je mailadres gebruiken indien er wijzigingen zijn of anderszins informatie die betrekking heeft op je reis. Wij versturen géén nieuwsbrieven, ook niet naar je e-mailadres.

Kopie paspoort
Voor de uitvoering van een reis is het noodzakelijk paspoortgegevens door te geven. In de meeste gevallen is doorgifte van naam, paspoortnummer, vervaldatum, plaats van uitgifte/ land van uitgifte/ nationaliteit voldoende. Kopieën van een paspoort mogen niet worden afgegeven tenzij de pasfoto, BSN-nummer ras, etniciteit niet zichtbaar zijn gemaakt. Hiervoor hebben wij een officieel sjabloon/mal ter beschikking.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is van belang voor de goede reisuitvoering de bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld noodzaak van gebruik van een rolstoel, handicap, medicijnen, gewicht et cetera uit medische overweging te delen met de reis uitvoerenden. Indien deze gegevens niet vooraf bij boeking bekend zijn, kunnen de uitvoerenden van de reis niet aansprakelijk worden gesteld voor een goede reisuitvoering. De complete details eventueel met doktersverklaring moeten gelijk of uiterlijk binnen 24 uur na boekingsbevestiging schriftelijk aan het boekingskantoor te worden doorgegeven.

Offerte
Om een persoonlijke offerte te maken, geheel op de eigen persoonlijke wensen samengesteld, is het minimaal noodzakelijk naam, email, telefoongegevens door te geven. Deze zullen behalve voor het maken van de offerte ook worden gebruikt voor het eventuele nabellen, mailen en het opnemen van beide voor de toezending van facturen et cetera.

Bewaren van klantgegevens
Reisbureau Jansma volgt hierbij de ANVR reisvoorwaarden en wettelijke bepalingen. Alle vorderingsrechten vervallen na 1x jaar na afloop van de reis. Volgens artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek moeten de gegevens nog 2 jaar worden bewaard. Facturen waarop klantgegevens staan moeten wettelijk 7 jaar worden bewaard. Inzage in de opslag van de persoonsgegevens ten behoeve van gewenste correctie of verwijdering is mogelijk. Eventuele administratiekosten kunnen hieraan verbonden zijn.

Opslag
De databestanden van Reisbureau Jansma zijn beveiligd opgeslagen bij Fadiro (reisbureau-dossieradministratiesysteem) in Zwolle.

Veilig betalen
Voor het veilig kunnen boeken en betalen op de Reisbureau Jansma website vindt de versleuteling plaats door een SSL-versleuteling. Je herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS). In het boekingsproces wordt voor betaling van de reis de keuze aangeboden voor veilig betalen of met ideal (via inlog van de door jou gekozen bank) of via een credit card aangeboden.

Officiële instanties
Als je een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met je te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij TravelXL en haar leveranciers hebt geboekt. Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij je erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Belangrijk voor reizigers naar Amerika
De Amerikaanse overheid verplicht, als onderdeel van de anti-terreur wetgeving, alle airlines de vlucht- en reserveringsgegevens van elke passagier voor aankomst in Amerika aan de Amerikaanse autoriteiten door te geven. Zonder de data zoals vermeld op het daarvoor bestemde ESTA-formulier is het niet mogelijk om naar Amerika te reizen.

Buiten de EU
Als diensten door ons in het buitenland, landen buiten de EU, worden geboekt worden de klantgegevens doorgegeven ter voltooiing van de boeking. Hierbij geldt dat de dienstverlener, buiten de EU, een eigen zelfstandigheid heeft om de privacy van de reiziger te waarborgen. Ons reisbureau kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen van de dienstverlener.

Cookiebeleid
Om je zo goed mogelijk te helpen, maakt Reisbureau Jansma op haar website gebruik van cookies. Bij het bezoek aan deze website wordt je gevraagd akkoord te gaan met het plaatsen van zowel noodzakelijke als niet noodzakelijke cookies.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Reisbureau Jansma kan cookies van haarzelf of van derden plaatsen op websites of apps waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Met behulp van cookies zorgen we er onder meer voor dat je bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren of dat jouw voorkeuren bij het gebruik van de website worden onthouden. Zo kunnen wij zonder de details van je persoonsgegevens toch de website aanpassen aan je interesses en om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen. Ook deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Reisbureau Jansma en niet voor derden. Er bestaan verschillende soorten cookies. Reisbureau Jansma plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de website. Hierdoor ben je bijvoorbeeld in staat producten en diensten in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken. Met niet noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over jouw gebruik van de website en onthouden wij jouw keuzes voor onze producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van deze cookies willen wij tevens onze dienstverlening op onze website verbeteren. Reeds geplaatste cookies kan je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser of verwijder de cookies met behulp van de eventueel op jouw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Je mag contact met ons opnemen om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van je hebben:
– aan te passen
– in te zien
– te wissen
– over te dragen aan iemand anders.

Heb je vragen, opmerkingen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar: info@reisbureaujansma.nl of schrijf naar Reisbureau Jansma, Heerestraat 201, 9301 AE Roden.

Update 11 mei 2018